Compare Listings

PROJEKTY INDYWIDUALNE:

 • określenie potrzeb inwestora
 • przygotowanie koncepcji architektoniczno- budowlanej
 • opracowanie właściwego projektu arch.-budowlanego zawierającego:
  • projekt zagospodarowania
  • część architektoniczna
  • część konstrukcyjna
  • uzgodnienie branż instalacyjnych
  • niezbędne uzgodnienia branżowe i administracyjne

ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH:

 • zakup projektu typowego- wprowadzenie zmian w projekcie typowym
 • wykonanie projektu zagospodarowania działki wraz z niezbędną infrastrukturą

PROJEKTY KONSTUKCYJNE I WYKONAWCZE:

 • opracowanie schematów konstrukcyjnych
 • wykonanie obliczeń i dobranie elementów konstrukcji obiektu
 • wykonanie proj. konstrukcyjno-budowlanego
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej wraz z zestawieniem materiałów

OFERTA DLA DEWELOPERA:

 • przed zakupem gruntu sprawdzenie formalno prawne działki oraz opracowanie optymalnej koncepcji budowlanej
 • opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej planowanych obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą.
 • przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w imieniu inwestora
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz decyzji administracyjnych
 • nadzór autorski nad budową
 • przygotowanie dokumentów do odbioru budynku.