Wydrukuj tę stronę
Projekty indywidualne

Obecnie na rynku oferowana jest cała gama projektów typowych. Zdarza się jednak, że nie udaje się wybrać projektu typowego spełniającego wymagania Inwestora. W takim wypadku oferujemy Państwu opracowanie projektu indywidualnego, który będzie spełniał Państwa wymagania. Gwarantujemy zgodność projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

Praca nad projektem indywidualnym zaczyna się od opracowania dla Państwa koncepcji. Podczas opracowania projektu Inwestor zgłasza swoje uwagi i życzenia, a my modyfikujemy projekt tak, aby spełniał Państwa oczekiwania.

W procesie tworzenia projektu indywidualnego istnieje możliwość wykonania wizualizacji komputerowej.

Po zatwierdzeniu przez Państwa ostatecznej wersji opracowujemy kompletny projekt budowlany.

W skład takiego projektu wchodzą.

1) Dokumenty formalno - prawne:

-warunki przyłączenia wymaganych mediów,

-opinia Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

-dodatkowe wymagania wynikające z Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego np.: konieczność wyłączenia działki z produkcji rolnej, uzgodnienie konserwatorskie, uzgodnienie archeologiczne, uzgodnienie zjazdu drogowego,

-aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

2) Projekt zagospodarowania działki.

3) Projekty budowlane branż:

-architektoniczna,

-konstrukcyjna,

-sanitarna,

-elektryczna,

-drogowa.

4) W budynkach produkcyjnych oraz usługowych wykonujemy projekt technologii.

Jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa projekty:

-Budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

-Budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

-Budynków handlowo-usługowych,

-Budynków produkcyjnych,

-Budynków magazynowych,

-Myjnie samochodowe

-Stacje LPG

-Zmiany sposobu użytkowania,

-Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków istniejących,

-Projekty rozbiórek.